Publicerad 1920   Lämna synpunkter
EKDEMIT äk1demi4t, r. (l. m.); best. -en.
Etymologi
[bildat av A. E. Nordenskiöld av gr. ἒκδημος, främmande, av ἐκ, (ut) ur, (bort) från (se EX-), o. δῆμος, folk (jfr DEMAGOG). Namnet är givet med anledning av mineralets egenartade kemiska sammansättning]
min. benämning på ett i Värmland förekommande mineral som utgör en förening av arseniksyrlig blyoxid o. klorbly; jfr HELIOFYLLIT. Geol. fören. förh. 18741875, s. 342 (i referat efter föredrag av A. E. Nordenskiöld). H. V. Tiberg Därs. 1909, s. 106.

 

Spalt E 361 band 7, 1920

Webbansvarig