Publicerad 1920   Lämna synpunkter
EJAKULATION e1jakɯ1latʃω4n l. eja1kɯl-, l. ejak1-, l. -u-, l. -aʃ-, r.; best. -en, äv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. ejakulation, eng. ejaculation, fr. éjaculation, till lat. ejaculari, utkasta, utslunga]
utslungning, utsprutning; särsk. fysiol. om uttömning av sädesvätska. Pfeiffer (1837). Nyström Könsl. 12 (1904).
Ssg: EJAKULATIONS-APPARAT. särsk. bot. om hos vissa växter förekommande inrättning för frönas utkastande. De explosiva frukternas ejakulationsapparater. Sernander Skand. veget. spridn. 303 (1901).

 

Spalt E 351 band 7, 1920

Webbansvarig