Publicerad 1920   Lämna synpunkter
EHURULEDES, adv.
Ordformer
(æ hwruledis G. I:s reg.)
Etymologi
[av E-, pref.1, o. HURULEDES; jfr ä. d. ihvorledes; jfr äv. lat. qualitercunque]
(†)
1) = EHURU I 1. Ehuruledes och huru ofta .. (om de polska knektarnas överfall på Sthms borgare år 1594) wart klagat, (följde likväl) hwarken hoos Konungen eller hans Rådhgifware någhon execution eller straff. Chesnecopherus Fulkoml. skäl Aa 4 a (1607). L. Paulinus Gothus Archom. 58 (1630).
2) = EHURU I 3. Æ hwruledis thet nw holliit variit haffuer är nw j haandom röön. G. I:s reg. 6: 358 (1529).

 

Spalt E 344 band 7, 1920

Webbansvarig