Publicerad 1919   Lämna synpunkter
EGEISK ege4isk, äv. -äj4sk, adj.
Ordformer
(förr stundom skrivet ægæisk)
1) [jfr t. das Ägäische meer, eng. the Ægean sea, fr. la mer égée, efter lat. Ægæum mare, gr. Αἰγαῖον πέλαγος] i förb. Egeiska havet, benämning på det hav som skiljer Grekland från Mindre Asien; jfr ARKIPELAG 1. Lex. Linc. (1640; under Samos). Hartmans Geogr. 243 (1830). Carlson 1 Skolgeogr. 67 (1887).
2) som sammanhänger med l. har att göra med l. är utmärkande för osv. Egeiska havet l. vid detsamma liggande länder o. områden. De norr ifrån invandrade hellenerna .. voro arftagare och lärlingar af en äldre egeisk kultur, som hade sitt hufvudsakliga hemvist på Kreta. PT 1913, nr 6 A, s. 3.

 

Spalt E 295 band 7, 1919

Webbansvarig