Publicerad 1919   Lämna synpunkter
EGARD ega4r l. ega4r l. ega4rd, r.; best. -en.
Etymologi
[liksom t. egard av fr. égard, eg. vbalsbst. till ä. fr. égarder, ffr. esgarder, se på, vakta på, av ex (se EX-) o. garder, vakta (se GARDERA, VÅRDA)]
(i sht i bildade kretsar, förtrogna med franska språket) aktning, hänsynsfullhet; nästan bl. i obest. sg., i sht i uttr. ha l. hysa l. visa (en viss l. mycken o. d.) egard för (ngn l. ngt), behandla (ngn l. ngt) med (en viss l. mycken o. d.) egard. Swedberg Schibb. 267 (1716). Det är af pur lydna och egard för R(idderskapet) o. A(deln) at jag blifver qvar. 2 RARP 5: 130 (1727). Egardens fordran / Jag uppfyllt har. Fahlcrantz 2: 181 (1826, 1864). Aftonbladet behandlade för det mesta Dagligt Allehanda med en viss égard. Sturzen-Becker 1: 175 (1861).

 

Spalt E 295 band 7, 1919

Webbansvarig