Publicerad 1919   Lämna synpunkter
EFTERÄBB äf3ter~äb2, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[till EFTER- 8 (d); jfr holl. achtereb(be), t. achterebbe, ävensom holl. naëb, t. hinterebbe]
(föga br.) senare del(en) av äbben. Halfva tiden emellan högt och lågt vatn, kallas ½ Flod eller ½ Ebb, och är skillnaden emellan .. För- och Efter Ebb. Montan Underr. uti segl. 12 (1787).

 

Spalt E 291 band 7, 1919

Webbansvarig