Publicerad 1919   Lämna synpunkter
EFTERVÄRLD äf3ter~væ2rd, r. l. f. (m. Weste); best. -en; pl. (föga br.) -ar.
Etymologi
[till EFTER- 8; jfr d. efterverden, ä. eng. afterworld, ävensom holl. nawereld, t. nachwelt]
i sht i best. sg., koll. om de människor som leva o. värka i en senare tid l. i framtiden, yngre l. kommande släkten, efterkommande; äv.: senare l. tillkommande tid, framtid(en). Hans rykte kommer att gå till eftervärlden l. till (den) senaste eftervärld. Bandet mellan forntid och eftervärld. Inför samtid och eftervärld. Eftervärldens, en opartisk eftervärlds dom. Börk Darius 180 (1688). När man betracktar det som sig tildragit under .. (Karl XI:s) regering, finner man der idel .. berömwärda saker, som tiena efterwerlden til mönster. Nordberg C. XII 1: 46 (i handl. fr. 1698). Poëten skillrar för efterverlden, likasom målarn och bildhuggaren. Leopold 3: 208 (1800, 1816). Ditt namn (Columbus!) skall ämne ge hos sensta efterverldar / Till alla häfders pris och alla skalders sång. J. G. Oxenstierna 5: 330 (c. 1817). Man bör tänka på samtidens kraf, innan man drömmer om efterverldens beröm. Tegnér 6: 51 (1826). Hallström Skepn. 216 (1910).

 

Spalt E 289 band 7, 1919

Webbansvarig