Publicerad 1919   Lämna synpunkter
EFTERVÄNTA, v. -ade; se för övr. VÄNTA.
Etymologi
[till EFTER- 7; jfr ä. d. eftervente, ävensom ä. nysv. vänta efter (ngt), vänta på (ngt)]
(†) vänta på (ngn l. ngt), längta efter (ngn l. ngt). Svar på thet danske manif. 1644, s. B 4 b. E(der)s Ehrew(ördighe)ttz swar .., dett iagh lenge effterwäntat hafwer. Växiö domk. akt. 1662, nr 158. En dödelig sjuk som längtar efter att tala med någon, kan ligga länge nog innan den dör, men så snart den efterväntade kommer, dör den strax. Westerdahl Häls. 439 (1764).

 

Spalt E 287 band 7, 1919

Webbansvarig