Publicerad 1919   Lämna synpunkter
EFTERVÄGA äf3ter~vä2ga, v. -er, -de, -t, -d. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[till EFTER- 8; jfr d. efterveje, ävensom holl. nawegen, t. nachwägen]
(i sht i fackspr.) ånyo väga, kontrollväga. Heinrich (1814: Eftervägning). Rotfrukter och hö eftervägas (av kontrollassistenten). LAHT 1898, s. 7.

 

Spalt E 287 band 7, 1919

Webbansvarig