Publicerad 1919   Lämna synpunkter
EFTERVIN äf3ter~vi2n, n.; best. -et.
Etymologi
[till EFTER- 8 c, efter t. nachwein; jfr d. eftervin, ävensom holl. nawijn]
vin (av sämre slag) som beredts av redan en gång pressade druvor. Eftervin, efterlank af vin, när drufvor prässas andra gången, sedan man slagit vatn på them. Lind (1749; under laur). Liedbeck Kem. tekn. 549 (1866). Löwegren Hippokr. Skr. 2: 196 (1910; gr. οἶνος δεύτερος).

 

Spalt E 286 band 7, 1919

Webbansvarig