Publicerad 1919   Lämna synpunkter
EFTERVAKTA, v. -ade.
Etymologi
[till EFTER- 7]
(†) vänta på (ngn l. ngt). Iagh (har) heele sommaren dhenna saakz ventilation och vthslagh (dvs. granskning o. avgörande) stundelighen efterwachtat. Växiö domk. akt. 1655, nr 223. — särsk.: vakta l. lura på (ngn), vänta på tillfälle att skada (ngn); jfr EFTERVAKA I. The (som hata mig) rådslå mot migh falskelig, / Min siäl the efter wachta. Ps. 1695, 70: 6 (möjl. dock att uppfatta ss. två ord med självständigt adv. efter). Vallenius Epistl. 52 (1733).

 

Spalt E 285 band 7, 1919

Webbansvarig