Publicerad 1919   Lämna synpunkter
EFTERVAKA äf3ter~va2ka, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[av EFTER o. VAKA, v.]
I. [till EFTER- 7] (†) vakta l. lura på (ngn för att bemäktiga sig honom), ligga i försåt för (ngn); jfr EFTERVAKTA slutet. Owist är på hwad Tijdh och Rum Döden tigh effterwakar. Austrenius Likpr. ö. Reethz 27 (1681).
II. [till EFTER- 8 c] skogsv. om övervakning av träkol (till förebyggande av antändning) efter kolmilas rivning. En .. mila af ordinärt torr ved borde vara kolad och rifven samt kolen eftervakade på sex dygn. Skogvaktaren 1892, s. 86.

 

Spalt E 284 band 7, 1919

Webbansvarig