Publicerad 1919   Lämna synpunkter
EFTERTÖVA, v. -ade.
Etymologi
[till EFTER- 7; jfr ä. d. eftertøve]
(†) dröja l. kvarstanna l. kvarbliva för att invänta (ngn). Dätt .. liibeska skeppet .., hvilcket i 3 dagar mig efftertöffuade. Bidr. t. Hfors hist. 3: 174 (1641).

 

Spalt E 284 band 7, 1919

Webbansvarig