Publicerad 1919   Lämna synpunkter
EFTERTÖRSTA äf3ter~tœr2sta, v. -ade; se för övr. TÖRSTA. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[till EFTER- 7; jfr ä. d. eftertørste]
(numera knappast br. utom ngn gg i pass., särsk. i p. pf.) ivrigt längta efter (ngn l. ngt), livligt åstunda, törsta efter (ngt). Min själ .. / .. gud .. / efftertörster. A. N. Palmcron (c. 1650) i 2 Saml. 9: 105; jfr: Mijn siäl törster effter Gudh. Psalt. 42: 3 (Bib. 1541). För mycken kunskap .. må I ei eftertörsta. Kolmodin Qv.-sp. 1: 8 (1732). Den länge eftertörstade vedergällningen. Högberg Under Jesu brödersspira 2: 213 (1915).

 

Spalt E 284 band 7, 1919

Webbansvarig