Publicerad 1919   Lämna synpunkter
EFTERSYNA äf3ter~sy2na, v. -ade; se för övr. SYNA. vbalsbst. -ING.
Etymologi
[till EFTER- 7]
(föga br.) se efter, undersöka, granska (ngt l. huru ngt förhåller sig o. d.); jfr EFTERSE 1 o. 3. Detta gifver .. anledning, at nogare eftersyna, om icke et slags små Hökar äfven lägga ägg uti små foglars bo. Linné Västg. 237 (1747). Synnerlig vigt bör .. läggas på fatens eftersyning, ty rengöringen blifver i de flesta fall endast ytlig. Lindberg Svagdr. 92 (1892).

 

Spalt E 247 band 7, 1919

Webbansvarig