Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERSTRETA, v.
Etymologi
[till EFTER- 7]
(†) (ivrigt l. mödosamt) sträva efter (ngt l. att göra ngt). Ach! gif jag .. må .. / .. thet altid efterstreta, / At jag i min lifstid har / Ett godt samvet. Warnmark Songtimar 57 (1701). Hwad gagnar oss hwad wij så fikne effterstreta? Fånge 44 (c. 1710). C. Eldh hos Ehrenadler Tel. 234 (1723).

 

Spalt E 238 band 7, 1918

Webbansvarig