Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERSIKT, sbst.1, r. l. f.
Etymologi
[efter t. nachsicht med anslutning till EFTERSE (se d. o. 5); jfr ä. holl. nazicht]
(†) tillsyn, eftersyn, uppsikt. Jag har .. låtit afgå alfvarsamma ordres, att, til förekommande af denna Lastbarhet, bruka en noga efftersickt. Växiö domk. akt. 1735, nr 625. Blott .. ej Emanuel .. får vänja sig att frukta sin informators eftersikt. E. G. Geijer (1799) i Sv. mem. o. bref 7: 6. Jernk. annal. 1851, s. 113.

 

Spalt E 210 band 7, 1918

Webbansvarig