Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERRÖRA äf3ter~rö2ra l. ~rœ2ra, v. -rör, -de, -t, -d; se för övr. RÖRA, v. vbalsbst. -NING.
Etymologi
[till EFTER- 8 c o. RÖRA, v.; tidigast uppvisat ss. vbalsbst. -NING]
företaga en förnyad l. fortsatt omrörning av (ngt); särsk. landt. om vid ostberedning efter massans skållning fortsatt omrörning (som har till ändamål att åt ostkornen giva största möjliga fasthet). Den s. k. efterrörningen. Landtbr. bok 3: 492 (1905). LAHT 1913, s. 465.

 

Spalt E 207 band 7, 1918

Webbansvarig