Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERRÄTTLIGHET äf3ter~rät2lighet l. 30~102, r. l. f.; best. -en.
(numera knappast br. utom i ssgn OEFTERRÄTTLIGHET) sbst. till EFTERRÄTTLIG. J. G. Richert (1840) hos Warburg Richert 2: 28. De bland (de nordiska) sagorna tidigast uppskrifna åberopa .. sånger, såsom stöd och borgen för sin efterrättlighet. Atterbom Vitt. hist. 162 (1845). Förr än våra monarker .. sjelfva, som man säger, rida för rusthållet, blir troligen ej ordningen och efterrättligheten återställd i Europa. Wingård Minnen 11: 114 (1849).

 

Spalt E 207 band 7, 1918

Webbansvarig