Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERRINGA, v.
Etymologi
[till EFTER- 7 o. RINGA, sträva, ävlas, efter t. nachringen]
(†) (ivrigt) sträva l. trakta efter (ngt). Thetta Rijket, effter hwilket wij både twå fijka och effterringa. Sylvius Curtius 347 (1682).

 

Spalt E 200 band 7, 1918

Webbansvarig