Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERRESA äf3ter~re2sa, v. -er, -te, -t.
Etymologi
[till EFTER- 2 o. RESA, v., färdas; jfr d. efterreise, ävensom holl. nareizen o. t. nachreisen]
(numera bl. ngn gg i förb. komma efterresande) resa efter (ngn). Ioseph Larsson och de fleras anhållan, at få vedergiäldning, för det de tiufvarne efterrest och fasttagit. Växiö rådstur. prot. 17 mars 1733. Dalin (1850). Sundén (1885; under efter). — jfr RESA EFTER.

 

Spalt E 199 band 7, 1918

Webbansvarig