Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERREPETITION äf3ter~rep1etitʃω2n l. ~re1p-, l. -iʃω2n, äv. ~0102, r.; best. -en, vard. i mellersta o. norra Sv. äv. =; pl. -er.
Etymologi
[till EFTER- 8 c]
teat. repetition som anställes efter generalrepetitionen av ett stycke för att avhjälpa ännu möjligen förefintliga brister. Josephson Teaterregie 52 (1892).

 

Spalt E 199 band 7, 1918

Webbansvarig