Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERMÖNSTRING äf3ter~mön2striŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[till EFTER- 8 c; jfr t. nachmusterung]
förnyad l. kompletterande mönstring. Eftermönstring .. af hingstar eger rum på af (hästuttagnings-)kommissionen bestämda dagar och ställen. Tidskr. f. landtm. 1900, s. 115.

 

Spalt E 193 band 7, 1918

Webbansvarig