Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERMÄTNING äf3ter~mä2tniŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[till EFTER- 8 c; jfr holl. nameting o. t. nachmessung]
förnyad mätning (i kontrollerande syfte), kontrollmätning. Tekn. tidskr. 1900, A. s. 354.

 

Spalt E 193 band 7, 1918

Webbansvarig