Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERMÄSSA, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[till EFTER- 11 c]
(†) eftersägande av (den av prästen lästa) mässan. (Vid visitation i Sunds kapell) Befaltes och låffuades bortläggias then effter messan, som almogen brukar, tå ministri celebrera missam. Murenius Acta visit. 77 (1642). (Vid visitation i Geta) Förbödz eftermessan som allmogen håller, ty gudztiensten lider iche så monga messeprester. Därs. 225 (1651).

 

Spalt E 193 band 7, 1918

Webbansvarig