Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERMÄLD, r. l. m. l. f.?
Etymologi
[till EFTER- 11 c o. MÄLD, målning, bild; jfr ä. t. nachgemälde]
(†) efterbildning l. bild (av ngt). Sådane (ständigt) brännande lampor (i de katolska kyrkorna) .. förmentes wara en efftermäld af den eld som igenom Aarons, Nadabs och Abiluds försummelse uthslächtes på Altaret. Dijkman Ant. eccl. 99 (1703).

 

Spalt E 192 band 7, 1918

Webbansvarig