Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERMÅTTA, v. -ade.
Etymologi
[till EFTER- 7 o. MÅTTA, v.]
(†) sikta efter; bildl.: syfta till, eftersträva. Att Franchrijke nu intet annar efftermottar, æn att uthwidga Påwedömet. B. Skytte (1659) i HSH 28: 241.

 

Spalt E 192 band 7, 1918

Webbansvarig