Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERMÅLA äf3ter~må2la, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING (se d. o.).
Etymologi
[till EFTER- 11 c; tidigast uppvisat ss. vbalsbst. -NING; jfr d. eftermale, holl. namalen o. t. nachmalen]
(föga br.) måla efter (ngn l. ngt), kopiera (en målning l. en målare). En målare, den der ville eftermåla en Rubens. Hagberg Shaksp. 12: 405 (1851).

 

Spalt E 191 band 7, 1918

Webbansvarig