Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERMYNTA, v. -ade. vbalsbst. -NING (Handl. t. C. XII:s hist. 3: 251 (1716)).
Etymologi
[till EFTER- 11 c o. MYNTA, v.; jfr ä. d. eftermønte, t. nachmünzen]
(†) eftergöra l. efterapa (mynt). Thet är bäst att slå the mindre (mynt-)Sorterne .. så goda at fremmande osz inga sådane, må kunna efftermynta. Risingh Kiöph. 47 (1669). Gustaf Adolf (hade) låtit mynta en summa penningar i rundstycken, som .. blifvit eftermyntade och förfalskade. Hallenberg Hist. 3: 354 (1793).

 

Spalt E 191 band 7, 1918

Webbansvarig