Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERMOGNAD äf3ter~mω2gnad, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[till EFTER- 8 c o. MOGNAD med anslutning till EFTERMOGNA; jfr d. eftermodning o. t. nachreife]
process(en) att eftermogna l. (det) tillstånd av mognad som uppkommer l. uppnås gm denna process. N. J. Andersson i Bot. notiser 1850, s. 127. Sedan drufvorna en gång afplockats, inträder ingen s. k. eftermognad. 2 Uppf. b. 4: 605 (1899). (Päron) förvaras .. tämligen varmt, till dess de fått den första eftermognaden. PT 1901, nr 6, s. 2. Omogna (persikor) .., som behöfva ligga några dagar för eftermognad. LAHT 1912, s. 270.
Ssgr: EFTERMOGNADS-PROCESS. LAHT 1903, s. 369.
-TID. Jönsson Gagnv. 95 (1910).

 

Spalt E 191 band 7, 1918

Webbansvarig