Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERMJÖLKA äf3ter~mjöl2ka, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (LAHT 1908, s. 13).
Etymologi
[till EFTER- 8 c; tidigast uppvisat ss. vbalsbst. -NING; jfr EFTERMJÖLK]
landt. om mjölkning för hand som efteråt måste verkställas, då vid digivning juvret ej fullständigt tömmes l. då vid mjölkning med maskin denna ej fullständigt urmjölkar juvret; äv. om mjölkning som mejeriförestånderska o. d. företager för att utröna om mjölkerskorna mjölkat rent. SDS 1899, nr 539, s. 2 (: eftermjölkning). Till och med en ko, som ammar tvenne kalfvar, mjölkas aldrig ren af dessa, utan sinar fort af, så vida hon ej eftermjölkas för hand. LAHT 1908, s. 10.

 

Spalt E 190 band 7, 1918

Webbansvarig