Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERLÄNKELSE, r. l. f.
Etymologi
[vbalsbst. till ä. nysv. länka sig efter (se LÄNKA, v.)]
(†) handling(en) l. förhållande(t) att rätta sig efter l. följa (ngn); eftergift (för ngn), anslutning (i meningar o. d. till ngn). (Ceremonier måste avskaffas) änär som helst the genom någrahanda skadeligh tilfelle .. (såsom är .. föreenings skeen och effterlenkelse in till sanningennes fiendar ..) etc. .. bliffua .. skadeliga. L. Petri Kyrkost. 33 a (1566).

 

Spalt E 186 band 7, 1918

Webbansvarig