Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERLÄNGTELIG, adj.
Etymologi
[avl. av EFTERLÄNGTA]
(†) efterlängtansvärd, högst önsklig (för ngn). Det tächtes Högw(ördi)ge H(er)r Biskoppen .. migh den effterlängtelige barmhärtighet bewjsa, att fälla een ödmiuk jntercession (dvs. förbön) för migh hoos Hans Kongl(ig) Maij(estä)t. Växiö domk. akt. 1691, nr 192.

 

Spalt E 186 band 7, 1918

Webbansvarig