Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERLÄGGEN, adj.
Etymologi
[bildat till ä. nysv. lägga sig efter, ivrigt hängiva sig åt l. syssla med (jfr ä. d. efterlægge, d. lægge sig efter), efter mönstret av EFTERLÅTEN : EFTERLÅTA, FIKEN : FIKA, LYSTEN : LYSTA m. fl.]
(†) ihärdig, uthållig, trägen, enträgen. Trägen winner. Han får något som kan wara effterläggen. Grubb 296 (1665).

 

Spalt E 183 band 7, 1918

Webbansvarig