Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERLOV, n.
Etymologi
[till EFTER- 4; kanske uppkommet gm sammanblandning av EFTERLÅTELSE o. LOV]
(†) eg.: medgivande l. beviljande (av) l. tillstånd (till ngt); konkret: beviljat understöd l. anslag. Effterloff till Fors kiorkio bÿnningh (dvs. kyrkobyggnad) korn 3 t(un)nor. Vg. fornm. tidskr. III. 3—4: Bil. 2, s. 32 (i handl. fr. 1583).

 

Spalt E 175 band 7, 1918

Webbansvarig