Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERKYLARE äf3ter~ɟy2lare, r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. =.
Etymologi
[till EFTER- 8 c]
tekn. apparat (å maskin l. maskinkomplex o. d.) avsedd att ytterligare nedbringa temperaturen hos en framställd produkt o. d. som redan utsatts för avkylning; jfr FÖR-, MELLAN-KYLARE. Jernk. annal. 1906, s. 568. Därs. 1907, s. 453.

 

Spalt E 163 band 7, 1918

Webbansvarig