Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERKVAL, n.
Etymologi
[till EFTER- 8]
(†) (samvets)kval l. ångest o. d. efteråt (efter ett förhastat yttrande, en överilad handling o. d.). Framtaal, giör effterqwaal .. (dvs.) Dhen mycket haar at säya, får mycket at förswara. Grubb 213 (1665; ordspr.). Schenberg (1739). Heinrich (1814).

 

Spalt E 163 band 7, 1918

Webbansvarig