Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERKULL äf3ter~kul2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[till EFTER- 8]
i sht jäg. kull som födts l. utkläckts efter den vanliga tiden; äv. om den senare av två kullar som tillhöra samma fortplantningsperiod; senkull. Vid jagttiden förekommo (bland rapphönsen) .. ej få efterkullar. SDS 1897, nr 283, s. 2.

 

Spalt E 162 band 7, 1918

Webbansvarig