Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERKRIS äf3ter~kri2s, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[till EFTER- 8]
med. ny kris i sjukdom vari en kris redan förekommit. Då den afgörande crisen ej är fullkomlig, uppkommer under tillfriskningen stundom vissa locallidanden, .. hvilka till den genomgångna febern .. tydligen hafva ett critiskt förhållande. Man skulle kunna kalla dem för eftercriser och de hafva äfven sålunda någon gång blifvit benämnda. Hwasser Feber 1: 75 (1840). J. D. Valerius (1849) i Försl. t. SAOB.

 

Spalt E 162 band 7, 1918

Webbansvarig