Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EFTERKLI äf3ter~kli2, n.; best. -et ~kli2et, äv. ~kli2t.
Etymologi
[till EFTER- 8 c]
(mindre br.) kli som fås vid en ytterligare malning (o. siktning). Schulthess (1885). SAOL (1900). jfr: Efterkli eller det gröfsta af illa malit hvete. Rothof Hush. 194 (1762).

 

Spalt E 154 band 7, 1917

Webbansvarig