Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EFTERGRANSKNING äf3ter~gran2skniŋ, r. l. f.; best. -en; pl. (mindre br.) -ar.
Etymologi
[till EFTER- 8 c; jfr t. nachprüfung, nachuntersuchung]
senare, kompletterande l. kontrollerande granskning. Det sista (kyrkomötet har) till en stor del haft att inskränka sig till en eftergranskning eller slutlig pröfning af de ämnen som .. voro under öfverläggning. Samtiden 1873, s. 641. Hjärne Östanifrån 128 (1899, 1905).

 

Spalt E 138 band 7, 1917

Webbansvarig