Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EFTERFILA äf3ter~fi2la, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[till EFTER- 8 c]
(knappast annat än i pass. samt ss. vbalsbst., särsk. -ning) tekn. bearbeta (ngt) med fil efter förut verkställd (grövre) filning l. efter föregående annan bearbetning. Dalin (1850; angivet ss. mindre br.). Ericsson Urmak. 108 (1897: efterfilas). Om kopparprof bearbetas med fräs, skall (i Frankrike) en efterfilning till minst 0.5 mm ske. Jernk. annal. 1898, s. 291.

 

Spalt E 118 band 7, 1917

Webbansvarig