Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EFTERFEST äf3ter~fäs2t, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[till EFTER- 8 c; jfr t. nachfest]
(mindre) fest som firas efter o. i anslutning till en föregående större fest l. högtid(lighet). ”Kyndelsmessodagen” .. bildar en efterfest till vår julhögtid. Rudin 2 Evigh. 2: 288 (1888). Jul, påsk och pingst hafva ännu kvar hos oss sina annandagar af de åtta dagars efterfesterna. Sander Sv. dopn. 8 (1899). Hvarje stor kyrkohögtid har (enl. den kristna festkalendern) en efterfest, som firas åtta dagar senare, en s. k. oktav. Nilsson Årets folkl. fester 277 (1915). — bildl. Det är en åldrig sed, (om minnet ej bedrager) / Att skänka hvar Talang som vår beundran får, / En liten efterfest af törne, på dess lager. Leopold 2: 487 (1788, 1815).

 

Spalt E 117 band 7, 1917

Webbansvarig