Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EFTERDANS äf3ter~dan2s, r. l. m.; best. -en; pl. -ar l. -er.
Etymologi
[till EFTER- 8 o. DANS 1 o. 3; jfr t. nachtanz]
(fordom) dans. o. mus. dans (med livlig rytm) som dansades efter o. i sammanhang med en föregående (långsammare o. högtidligare) dans; till en dylik dans hörande melodi (l. visa). 2 NF 9: 626 (1908). En långsam, gången dans i 2/4-takt plägade under 1400-talet (i Italien) följas av en hastigare sprungen dans i 3/4-takt. Ju mera nu intresset samlas omkring den senare, gladare dansen, dess talrikare bli efterdanserna. Norlind Sv. folklore 360 (1911).

 

Spalt E 110 band 7, 1917

Webbansvarig