Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EFTERBÄRGAD äf3ter~bær2jad, p. pf.
Etymologi
[till EFTER- 8 c o. BÄRGA i bet.: inhämta gröda, med anslutning till EFTERBÄRGNING]
som inbärgats senare o. efter den egentliga skörden. Elden tros ha uppkommit genom sjelfantändning i efterbergadt hö. SD(L) 1894, nr 313, s. 4.

 

Spalt E 109 band 7, 1917

Webbansvarig