Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EFTERBUREN äf3ter~bɯ2ren, p. pf. -ret; -rna.
Etymologi
[till EFTER- 8 o. buren, p. pf. av BÄRA i bet.: föda; jfr t. nachgeboren, ävensom EFTERBOREN]
(i högre stil, enst.) född efter faderns död, postum; jfr EFTERFÖDD; i bild. (Boken) är ett efterburet barn af en ande, hvars rikedom och fina känslighet stå outplånligt i minnet hos dem som kände .. författaren. J. Centerwall i Nord. tidskr. 1887, s. 433.

 

Spalt E 109 band 7, 1917

Webbansvarig