Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EFTERBRÖLLOP äf3ter~bröl2op, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[till EFTER- 8 c; jfr d. efterbryllup, ävensom holl. nabruiloft, t. nachhochzeit]
(föga br.) kalas dagen (l. ngra dagar) efter ett bröllop, annandagsbröllop; hemkomstöl. Lind (1749). Rhyzelius Ant. 116 (c. 1750). Meurman (1846). Efterbröllop .. särskilt gästbud någon dag efter vigseln, hemkomöl. J. D. Valerius (1849) i Försl. t. SAOB.

 

Spalt E 108 band 7, 1917

Webbansvarig