Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EFTERBRANDSYN äf3ter~bran2dsyn l. ~brandsy2n, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[till EFTER- 8 c]
syneförrättning varvid efterses om vid brandsyn anmärkta bristfälligheter blivit avhjälpta. Enligt brandstadgan för rikets städer skall brandsyn hållas årligen i Maj eller Juni och efterbrandsyn i September. Ahlström Eldsl. 53 (1879) SDS 1895, nr 444, s. 2.

 

Spalt E 107 band 7, 1917

Webbansvarig