Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EFTERBOTTEN, r. l. m.; best. -bottnen.
Etymologi
[till EFTER- 1 b]
(†) bakre botten (å liggande bistock). Man (skall) sachteligen läggia Skämningen (dvs. bistocken) in til (bi-)Swärmen at skugget eller flögden (dvs. flustret) räcker in på them, och med en Sölfskedh klappa på Effterbotnen at ett skarrande Liud kan höras, aff hwilken Förwetenheet the begynna inkrypa. I. Erici Colerus 2: 99 (c. 1645).

 

Spalt E 107 band 7, 1917

Webbansvarig