Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EFTERBORGEN äf3ter~bor2jen, r. l. f., om person ig.; i best. anv. utan slutart. Anm. I st. f. pl., som saknas, användes pl. av EFTERBORGENS-FÖRBINDELSE resp. -MAN.
Etymologi
[till EFTER- 8 c; jfr t. after-, nachbürge]
jur. o. handel. borgen, ingången ss. ytterligare säkerhet för förbindelse för vilken annan borgen redan finnes tecknad, fyllnadsborgen; äv. om person(er) som tecknat dylik borgen. Det kan .. inträffa, att en borgenär, som redan antagit en löftesman, icke anser denne .. erbjuda tillräcklig säkerhet, utan låter en annan ytterligare gå i borgen för den förste. .. Vi skulle vilja kalla en dylik borgensförbindelse efterborgen eller öfverborgen. Agardh Om borgen 48 (1878). Körner Jur. rådg. 216 (1888). Fliesberg Handb. f. köpm. I. 2: 343 (1899).
Ssgr: EFTERBORGENS-FÖRBINDELSE.
-MAN.

 

Spalt E 107 band 7, 1917

Webbansvarig